Nhà tái định cư phường Trần Phú – Hoàng Mai – Hà Nội

Nhà tái định cư phường Trần Phú – Hoàng Mai – Hà Nội

Anh Thái Tuấn – Công trình nhà ở số 10 Ngõ 5 Giảng võ – Ba Đình – Hà Nội

Anh Thái Tuấn – Công trình nhà ở số 10 Ngõ 5 Giảng võ – Ba Đình – Hà Nội Công trình nhà ở gia đình Anh Thái Tuấn Thông...